Solvärme


För dig som gillar solen och vill ha ett alternativ eller komplement till en värmepump så kan vi hjälpa dig installera solfångare. Sett över helåret så går det att få bra effekt av en sådan i Sverige tack vare våra långa sommardagar.

Solfångaren har en hög initial investeringskostnad, men när den väl är betald så är energin nästan gratis. I dagsläget, med låga räntor och när det dessutom går att få statligt investeringsstöd för att installera solfångare så kan det vara ett konkurrenskraftigt alternativ.

Solvärme är det minst miljöpåverkande uppvärmningsalternativet eftersom det i princip inte ger några negativa utsläpp. Kombinerar du solvärmeanläggningen med en biobränsleeldad panna får du ett miljömässigt mycket bra system. Solvärmen gör att pannan inte behöver eldas på sommaren, då den har lägre verkningsgrad på grund av det låga värmebehovet.

Solfångarnas årsutbyte beräknas per kvadratmeter solfångaryta. Årsutbytet hos plana solfångare ligger mellan 300–530 kilowattimmar per kvadratmeter och för vacuumsolfångare mellan 450–775 kilowattimmar per kvadratmeter. Plana solfångare är ofta billigare per kvadratmeter än vakuumsolfångare.

Läs mer om solvärmestöd på Boverket.

Kontakta oss här för mer information om Solvärme

Kommentarer inaktiverade.