Fakta om värmepumpar

Värmepump
Vad är en värmepump?

En värmepump hämtar värme från till bland annat marken, berggrunden eller från luften. För vissa typer av värmepumpar är investeringskostnaden relativt hög så som bergvärme men det kan ändå vara lönsamt eftersom de rörliga värmekostnaderna blir låga. Vissa typer av värmepumpar kan halvera elanvändningen till värme och varmvatten i ett hus.

Vad styr valet av värmepump?
En värmepump som hämtar värme ur luften kallas för luftvärmepump eller luft-luft, luft-vattenvärmepump. En som hämtar energi ur berget kallas för bergvärmepump och en som hämtar energi från solen kallas för solvärmepump. Värmepumpar fungerar även om energikällans temperatur bara är några enstaka grader över noll. Värmen distribueras inne i huset med hjälp av ett vattenburet värmesystem eller ventilationssystemet. Har ditt hus en låg energianvändning kan en luftvärmepump vara ett alternativ som värmekälla. En luftvärmepump kan även användas till att skapa kyla under heta sommardagar. Har huset en hög energianvändning rekommenderar vi en bergvärmepump som värmekälla.

Hur bör man dimensionera en värmepump?
Storleken på värmepumpar som ska stå för den huvudsakliga uppvärmningen och produktionen av tappvarmvatten beräknas på husets effektbehov, det vill säga vilken effekt huset behöver när det är som kallast. Det beror på hur huset är byggt, vilken inomhustemperatur man vill ha och var i landet huset ligger. Typhuset, som behöver ca 21 000 kilowattimmar per år för uppvärmning och varmvatten, har ett maximalt effektbehov på cirka 8 kilowatt för att klara uppvärmningen när det är som kallast.

Räknat på det viset skulle värmepumpen behöva kunna producera 8 kilowatt, vilket kräver en ganska stor och dyr pump. Om man däremot väljer en mindre pump på till exempel 7 kilowatt krävs tillskottsenergi under årets kallaste perioder. Med en mindre storlek ryms ändå omkring 90 procent av årets energibehov och då kan det vara mer ekonomiskt att välja den något mindre pumpen. Fördelen är att man får en pump som går mer jämnt under året vilket sliter mindre på dess delar.

Dimensioneras värmepumpen enligt detta resonemang talar man om att värmepumpen är dimensionerad för att täcka 60–70 procent av husets maximala effektbehov, vilket leder till att 90 procent av husets årliga energibehov täcks av värmepumpen. Resten av värmen tillförs vanligtvis med en elpatron. Alternativt kan man acceptera att temperaturen i huset sjunker några grader under mycket kalla perioder eller så tillskottseldar man med till exempel en pellets- eller braskamin.

Tänk igenom vilka energibesparingar du kan göra innan du får värmepumpen dimensionerad eftersom du annars riskerar att överdimensionera.

Läs SVEPs lathund för värmepump här.

Vill du minska din miljöpåverkan?
I äldre modeller av värmepumpar användes freoner och andra miljöskadliga ämnen som köldmedium vilket vi vill undvika – nyare köldmedier är mindre miljöskadliga. Den största miljövinsten fås när en värmepump installeras i ett eluppvärmt hus.

Vad händer med huset?
Om du byter ut en panna med oljebrännare mot en värmepump kan ventilationen i huset försämras om du har självdragsventilation. Pannan har även värmt källaren och när den ersätts med en värmepump som inte ger någon spillvärme kan källaren bli kall och fuktigare. Därför är det bra om du ser till att källaren ventileras bättre. Överväg också att sätta in en radiator som hjälper till att torka bort fukten. Det är också vikigt att du tar hand om murstocken som kan få fuktskador när den inte längre används. Dessa fuktskador kan även påverka det övriga huset.

Är värmepumpen sårbar för elavbrott?
Värmepumpen är ett bra val för uppvärmning av ditt hus. Det är effektivt och underhållsfritt. Tänk dock på att värmepumpen gör dig beroende av el, vilket gör dig sårbar om du skulle drabbas av ett längre elavbrott.

Varför är det viktigt med en SVEP installatör?
Branschorganisationen,  Svenska värmepumpsföreningen, SVEP har en utbildning av installatörer. Utbildningen är ett kunskapsbevis på godkänd kurs och en trygghet för dig som kund. Installatören ska bland annat kunna beräkna husets effektbehov, olika värmebärarsystem, tappvarmvattensystem, styrning och reglering av värmepumpen, fast och flytande kondensering, kylprincipen, dimensionering av kollektor, avtal och reklamationer.

Information från Energimyndigheten kring värme i villan.

Kommentarer inaktiverade.