CTC Värme

CTC Värme
Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt, undangömt skrymsle till rena finrummet med CTCs värmepumpar.

CTC har sett förvandlingen ända sedan 1923 då de tillverkade sin första värmepanna. Numera får oljepannor över hela Europa ge plats för värmepumpar och solsystem från CTC.
Mest kända är CTC för sina gröna pannor som gett värme åt miljoner hushåll över hela Europa. I dag är CTC drygt 340 anställda med all tillverkning och utveckling i Ljungby.

CTC är kända för sina produkter EcoEl, EcoHeat, EcoAir som ingår i Energyflex konceptet. Installerar du en värmepump från CTC, ingår Energyflex. Det ger dig frihet att längre fram komplettera till exempel bergvärmen med andra kostnadseffektiva värmekällor.

Några korta fakta om CTCs kärlek till att utveckla hållbara värmeprodukter:

  • CTC var först med inbyggd varmvattenberedning i vedpannor.
  • CTC var först med kombipannor.
  • CTC var pionjärer med Svanenmärkta ved- och oljepannor.
  • CTC var först med värmepumpar för luft/vatten.
  • Och CTC var pionjärer med att paketera och göra det enkelt att utnyttja solvärme.

CTC ingår i Enertechgruppen med Bentone och Osby Parca. Delar av koncernen har försäljning över hela världen.